نگهداری تسمه،خرید تسمه،فروش تسمه،تسمه صنعتی/

اصول نگهداری از تسمه صنعتی

نگهداری تسمه،خرید تسمه،فروش تسمه،تسمه صنعتی/ توصیه هایى جهت نگهداری صحیح از تسمه های صنعتی  و افزایش طول عمر آنها: همواره به یاد داشته باشیم که تسمه ها از مواد آلی تشکیل شده اند پس باید آنها را از تابش مستقیم نور خورشید ، باد و باران و بطور کلی هوای آزاد به دور نگه داریم تا[…]