مش فایبرگلاس ، تور فایبرگلاس ، فایبرگلاس ، الیاف فایبرگلاس /

مش فایبرگلاس

مش فایبرگلاس ، تور فایبرگلاس ، فایبرگلاس ، الیاف فایبرگلاس / تعریف الیاف فایبرگلاس به صورت توری یا مش بافته شده و جهت مستحکم نمودن و یکپارچگی بتن، ملات و گچ بکار میرود. این محصول جهت افزایش مقاومت کششی و خمشی و ترک خوردگی سطحی در هر نوع پوشش یا پلاستری کاربرد دارد. همچنین این[…]